Điện thoại iPhone 8 Plus

8.000.000 7.500.000

Kế thừa những xây dựng đã chạm tới độ mẫu mực, lứa tuổi điện thoại iphone 8 plus điều chỉnh cung cách hào nhoáng hơn và thêm thắt vô số chức năng chất lượng cao cho trải qua dùng siêu lý tưởng.

Xem địa chỉ cửa hàng Hotline: 0345.36.67.67
Danh mục:
0345-366-767